Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti elektromontáží a zahrnuje širokou škálu činností, které pokrývají všechny potřeby zákazníka v oblasti elektrických instalací. Zde je přehled těchto služeb:

  1. Projektování a konzultace: Začíná to poradenstvím a plánováním. Naší odborníci spolupracují s klienty na návrhu elektroinstalací podle jejich potřeb a požadavků. To zahrnuje konzultace ohledně efektivity, bezpečnosti a dodržování příslušných předpisů.

  2. Výstavba a instalace: Po schválení projektu a získání potřebných povolení se provádí samotná výstavba a instalace elektroinstalací. To zahrnuje pokládku kabelů, montáž elektrických rozvodů, osvětlení, zásuvek, spínačů a dalších součástí elektrických systémů.

  3. Průmyslové, komerční a administrativní objekty: Elektromontáže jsou prováděny jak ve velkých průmyslových objektech, tak v komerčních a administrativních budovách. To zahrnuje nové instalace, rekonstrukce stávajících systémů a údržbu elektrických zařízení.

  4. Revize a zkoušky: Po dokončení instalace jsou prováděny revize a zkoušky, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost elektrických systémů. To zahrnuje kontrolu dodržování předpisů, měření proudů a napětí a ověření správného provozu zařízení.

  5. Servis a údržba: Kromě nových instalací se naší odborníci věnují také servisu a údržbě existujících elektrických zařízení. To zahrnuje pravidelné kontroly, opravy poruch a provádění preventivních opatření k minimalizaci rizika poruch a výpadků.

  6. 24/7 pohotovostní služba: Naše společnost nabízí 24/7 pohotovostní službu pro rychlou reakci na nouzové situace a poruchy elektrických zařízení.

  7. Fotovoltaické elektrárny (FVE): Mimo oblast elektromontáží se také specializujeme na instalaci solárních panelů a fotovoltaických elektráren, které využívají sluneční energii k výrobě elektrické energie.

Celkově komplexní poskytování služeb v oblasti elektromontáží zahrnuje plánování, instalaci, revize, údržbu a servis elektrických systémů pro různé typy budov a zařízení. Tyto služby jsou základem moderní infrastruktury a zajišťují spolehlivé a bezpečné provozování elektrických zařízení.