"S ohledem na neustále rostoucí poptávku po elektroinstalačních službách naše společnost nabízí kompletní dodávky s důrazem na kvalitu, efektivitu a odbornost. Naše společnost, která je smluvním partnerem renomované firmy ČEZ ESCO a.s., provádí celou řadu elektroinstalačních prací včetně distribuce , zasíťování elektřiny obcí a územních celků či výstavbu venkovních zařízení.

Oblast působnosti naší společnosti není omezena pouze na velké projekty. Nabízíme také elektromontáže v průmyslových, komerčních a administrativních objektech. To zahrnuje dodávky nových elektromontáží podle projektové dokumentace, rekonstrukce, opravy stávajících elektrických rozvodů a pravidelnou údržbu elektroinstalací a elektrických zařízení.

Jedním z významných prvků, které firma poskytuje, je schopna zajistit veškerou projektovou dokumentaci a následně dodat revizní zprávu po dokončení zakázky. To vše s cílem zajistit dokonalou kvalitu a bezpečnost v provedených pracích.

Kromě toho, společnost se specializuje i na montáže, opravy a servis kabelových rozvodů a vrchních vedení, včetně držení pohotovosti 24/7 na zařízeních NN, VN. To znamená, že zákazníci mohou spoléhat na jejich rychlou a spolehlivou reakci v případě mimořádných událostí.

Co ještě naší společnost vystavuje na špici odvětví, je její závazek k vysokým standardům v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Držení certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 je jasným signálem tohoto závazku.

Kromě toho, firma rozvíjí svou činnost i v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V rámci svého portfolia nabízí i služby v oblasti fotovoltaických elektráren (FVE), což je dalším důkazem inovativního přístupu a schopnosti přizpůsobit se měnícím se potřebám a trendům na trhu.

Celkově lze říci, že naše společnost nejen splňuje očekávání zákazníků, ale překračuje je prostřednictvím svého profesionálního přístupu, kvalitních služeb a závazků k udržitelnosti a bezpečnosti.“