Sdělení

Vážení zákazníci,

sdělujeme Vám, že s účinkem od 1.1.2017 smlouvy uzavřené s firmou Pavla Starečková byly podstoupeny společnosti ChacharNet telekomunikace s.r.o. a to z důvodu ukončení podnikatelské činnosti jmenované. V nejbližších dnech budete novou společnosti kontaktování o této změně.

Společnost Salamouna.cz s.r.o. byla do 31.12.2016 pouze servisní organizaci shora jmenované firmy, proto v případě servisů, reklamací či jakýchkoli dotazu se nově obracejte na společnost ChacharNet telekomunikace s.r.o.

Smluv uzavřených se společností Salamouna.cz s.r.o. se shora uvedené sdělení netýká.