Zrušení vysílače

Vážení zákazníci,

s politováním Vám sdělujeme , že  z důvodu výpovědi na jednom z naších vysílačů pronajímatelem v současné době nebudeme schopni i nadále dodávat naše služby na ulicích Tlapáková, J.Kotase, J.Maluchy, B.Četyny a Plzeňská. 

Zákazníkům, ve shora uvedených lokalitách bude v nejbližších dnech doručená výpověď ze strany poskytovatele zpětně k 31.1.2017

Salamouna.cz s.r.o.

Sdělení

Vážení zákazníci,

sdělujeme Vám, že s účinkem od 1.1.2017 smlouvy uzavřené s firmou Pavla Starečková byly podstoupeny společnosti ChacharNet telekomunikace s.r.o. a to z důvodu ukončení podnikatelské činnosti jmenované. V nejbližších dnech budete novou společnosti kontaktování o této změně.

Společnost Salamouna.cz s.r.o. byla do 31.12.2016 pouze servisní organizaci shora jmenované firmy, proto v případě servisů, reklamací či jakýchkoli dotazu se nově obracejte na společnost ChacharNet telekomunikace s.r.o.

Smluv uzavřených se společností Salamouna.cz s.r.o. se shora uvedené sdělení netýká.

Změna nastavení pošty

Vážení zákazníci, v případě že Vám nelze odeslat pošta z vašeho poštovního klienta, použijte následující server odchozí pošty (smtp.salamouna.cz). Tento údaj je třeba změnit v nastavení Vašeho poštovního klienta.

K přístupu k Vaším e-mailovým schránkám došlo ke změnám nastavení. Nové nastavení Vaších emailových klientů naleznete v sekci podpora (nastavení pošty). V případě nejasností, dotazů či aktivaci nové schránky nás neváhejte kontaktovat pomocí on-line protokolu v sekci Podpora.

Změna sídla firmy

Rádi bychom Vás informovali o novém sídle společnosti, které se od 1.9.2009 nachází na ul. 28. října 150/2663 v Ostravě - Mariánských Horách.