Časté dotazy

Obecné dotazy

Lze platit prostřednictvím SIPO?

V současné době bohužel ne. K platbám doporučujeme nastavit trvalý platební příkaz ve své bance.

Kde zjistím variabilní symbol se kterým mám provést platbu?

Variabilní symbol je schodný s číslem Vaší smlouvy.

Internet

Mbps (megabit) kontra MBps (megabajt) za sekundu

Zaběhnutým systémem zobrazování rychlostí připojení k internetu jsou megabity za sekundu (mbps). Ty vychází ze základní jednotky bit (b). Pokud ale stahujete soubor, obvykle se zobazuje rychlost v bajtech (B) a jejich násobcích (kilobajtech – KB, megabajtech – MB). Velikost písmenka "b/B" tedy hraje velkou roli.

Pro správný přepočet na bity je nutné násobit takto zobrazovanou hodnotu osmi.

Příklad - stahujete-li 512 kB za sekundu:
512 KB/s (kilobajty/s) krát 8 b (bitů) = 4096 Kb (kilobitů) děleno 1024 = 4 Mbps (megabitů)

Existují nějaká omezení při odesílání pošty přes smtp.salamouna.cz?

Omezení jsou následující:

  • Veškeré odchozí zprávy jsou kontrolovány antivirem a antispamem.
  • Server smtp.salamouna.cz lze používat pouze s autorizací.
  • K odesílání lze použít standardní port 25 nebo zabezpečený vrstvou SSL na portu 465.
  • Maximální velikost přeposílané zprávy je nastavena na 10MB. Nedoporučujeme však pracovat se zprávami vetšími než 5MB vzhledem k nižším limitům u jiných neplacených poštovních serverů.

Blokujete některé TCP a UDP porty?

Ano, blokovány jsou veškeré nestandardní porty. Některé TCP a UDP porty, které jsou často využívány k šíření internetových červů, jsou na základě našich zkušeností z preventivních důvodů zablokovány.

Toto omezení se týká hlavně portů: UDP 135, 137, 138, 445 a TCP 135, 139, 445. Tyto porty náležící ke skupině portů NetBIOS jsou běžně ve Windows využívány pro síťové funkce, bývají však také často terčem útoků internetových červů, protože mohou obsahovat zneužitelné díry v zabezpečení. Jsou tedy zablokovány a to v příchozím i odchozím směru.

Dalšími případně zablokovanými porty jsou porty protokolu SMTP: TCP 25 a 465. Tyto porty však blokujeme pouze u domácích služeb (u všech služeb s dynamickou IP) a to ve směru PŘÍCHOZÍM k uživateli, takže by neměly nijak omezit přístup vlastního uživatele na SMTP servery v internetu. Blokace je prevencí proti případům nenakonfigurovaných příp. i z jiných důvodů otevřených SMTP serverů a proxy.

Mám v počítači virus či spyware - přijedete a odstraníte tento problém?

Ano i ne. Starost o vlastní počítač leží čistě na Vás. Pokud však budete mít zájem, je možné objednat si u nás kompletní odvirování a vyčištění počítače od počítačových virů a jiného spywaru.

V prohlížeči se mi zobrazuje "Neautorizovaný přístup". O co se jedná?

Pokud se ve Vašem internetovém prohlížeči objeví stránka obsahující text "Neautorizovaný přístup", může to být způsobeno několika příčinami:

  • MAC adresa Vašeho počítače nebo zařízení není v naší síti povolena
  • Došlo k vypojení služeb z důvodu neuhrazení plateb za služby

V každém případě doporučujeme kontaktovat naše servisní oddělení, kde bude navrženo další řešení vzniklé situace.

Lze k internetu přes salamouna.cz připojit více počítačů najednou?

Ano. Při podpisu smlouvy máte možnost připojit dva počítače. Pokud chcete připojit více počítačů, bude nutné zapojit do Vaší domácí sítě router. Ten však musí být s ohledem na topologii a zabezpečení naší sítě nastaven našimi techniky.